› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› AUKCJE

znajdź ogłoszenia

cena -
znajdź ogłoszenie
wpisz numer ogłoszenia, słowo z jego tytułu lub opisu
› nieruchomości › pozostałe › oferuję › sprzedaż
numer ogłoszenia 78937, data dodania 2021.09.20, odsłon 211, edytuj

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

cena 25 400 PLN    
opis ogłoszenia

Syndyk Sandry Karpińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, udziału w wysokości 1/5 w prawie własności do :

- nieruchomości gruntowej o pow. 0,14969 ha położonej w miejscowości Hruszów ( działka oznaczona nr ewid. 72), zabudowanej zabudową zagrodową o łącznej pow. zabudowy 206 m2, dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1Z/00022813/6 za cenę nie niższą niż wartość oszacowaniatj.  24 000 zł netto.

- niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,4179 ha położonej w miejscowości Hruszów, Gm. Rejowiec, województwo lubelskie ( działka oznaczona nr ewid. 9), za ceną nie niższą niż kwota oszacowania tj. 1 400 zł netto.

Pozostali współwłaściciel w/w nieruchomości wyrażają chęć na sprzedaż swoich udziałów.

Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta za zakup nieruchomości  Hruszów” pod adresem :Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76,

20-831 Lublin, w terminie 15 października 2021 r. do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka) . 

Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.

zgłoś do moderacji
dane kontaktowe
Lublin 20-831
Nałęczowska 76
tel. 798791056
wyślij wiadomość e-mail ›
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.